All Stories

Điều kiện đi XKLĐ Nhật Bản năm 2018 mới nhất

Trước tiên các bạn nên biết: Cập nhật nhanh tình hình đi XKLĐ Nhật Bản cuối năm 2017 và đầu năm 2018 và dẫn tới các điều kiện Xuất khẩu lao động Nhật Bản 2018. Vào các tháng cuối năm…
xuất khẩu lao động làm giàu không khó

Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum, trong 8 tháng đầu năm 2017 toàn tỉnh có 140 người  đi xuất khẩu lao động, trong đó Ả-rập Xê-út là 125 người; Hàn Quốc:…