xuất khẩu lao động làm giàu không khó

Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum, trong 8 tháng đầu năm 2017 toàn tỉnh có 140 người  đi xuất khẩu lao động, trong đó Ả-rập Xê-út là 125 người; Hàn Quốc:…
chiến lược xuất khẩu lao động quốc gia

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới về Các cơ hội di cư, do Ngân hàng Thế giới công bố, đánh giá rằng Đông Nam Á là một khu vực nổi bật trên toàn cầu cho di cư giữa các…